Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Dan's friend will be burned alive unless Luke can find a way to save him. Barrington Stoke specialise in books for reluctant, struggling and dyslexic readers.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Alan Combes
Nhà xuất bản Barrington Stoke Ltd
Năm phát hành 09-2009
ISBN 9781842997031
Trọng lượng (gr) 56
Kích thước 0.0 x 19.0 x 13.0
Số trang 32
Giá bìa 197,000 đ