Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Disney Pixar Finding Dory Fin-Tastic Colouring has 48 awesome pages of colouring fun. Add colour to every page and bring the adventure to life! This book also comes with four cut-out-and-keep characters including Hank the septopus, Dory, Nemo and Destiny.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Parragon
Nhà xuất bản Parragon
Năm phát hành 05-2016
ISBN 9781474838740
Trọng lượng (gr) 153
Kích thước 0.0 x 27.0 x 20.0
Số trang 48
Giá bìa 24,000 đ