Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

" a must for anyone who fancies him/herself as a competent general radiologist." Reviewed by: John Reid, Borders General Hospital on behalf of RAD Magazine, December 2015

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Lawrence R Goodman
Nhà xuất bản Elsevier Health Sciences
Năm phát hành 01-2015
ISBN 9781455774838
Trọng lượng (gr) 635
Kích thước 1.0 x 25.0 x 18.0
Số trang 288
Giá bìa 1,560,000 đ