Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases: Expert Consult - Online and Print, 2-Volume Set 6e

by Sheldon L Kaplan, Ralph David Feigin, Gail J Demmler Harrison, William J Steinbach, James Cherry
0.0 0 reviews
Thêm vào tủ sách của bạn
Viết review
So sánh giá bán
Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Explores the advances in the treatment of pediatric disease, equipping you with coverage of immunology, epidemiology, public health, preventive medicine, clinical manifestations, diagnosis, and treatment.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Sheldon L Kaplan, Ralph David Feigin, Gail J Demmler Harrison, William J Steinbach, James Cherry
Nhà xuất bản Elsevier Science
ISBN 9781416040446
Trọng lượng (gr) 8618
Kích thước 27.6x21.6
Số trang 3856
Giá bìa 7,980,000 đ