Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Scholastic True or False is a science series aimed at second and third graders in a fun question-and-answer format. Each book contains 22 true or false questions with a full-color photograph of farm animals on every page. Kids will read the question on the right and turn the page to see the answer on the left. Every answer also includes a bonus fact related to the question.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Melvin Berger,Gilda Berger
Nhà xuất bản Scholastic Reference
Năm phát hành 11-2008
ISBN 9780545003940
Trọng lượng (gr) 91
Kích thước 0.3 x 22.6 x 15.3
Số trang 46
Giá bìa 73,000 đ