Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

This baby jigsaw book includes four two-piece jigsaws with touchy-feely patches on every page. It introduces the very young to recognition skills, first sensory experiences and the fun topics of pets, farm animals and things that go.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Fiona Watt
Nhà xuất bản Usborne Publishing Ltd
Năm phát hành 11-2003
ISBN 9780746053157
Trọng lượng (gr) 381
Kích thước 2.0 x 19.0 x 17.0
Số trang 6
Giá bìa 147,000 đ