Explorer Books (Pathfinder Social Studies: U.S. History): Celebrate Family

by Lada Kratky,Dr Nancy Frey,PhD Nonie K Lesaux,Deborah J Short,Sylvia Linan Thompson,Patricia Sengel McKissack,National Geographic Learning
0.0 0 reviews
Thêm vào tủ sách của bạn
Viết review
So sánh giá bán
Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Single copy of Celebrate Family. Follow family history detective Professor Henry Louis Gates, Jr., as he uncovers details about Dr. Ben Carson's family tree using public records, photos, family stories, and DNA testing.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Lada Kratky,Dr Nancy Frey,PhD Nonie K Lesaux,Deborah J Short,Sylvia Linan Thompson,Patricia Sengel McKissack,National Geographic Learning
Nhà xuất bản Cengage Learning, Inc
Năm phát hành 03-2012
ISBN 9781133806226
Trọng lượng (gr) 400
Số trang 12
Giá bìa 96,000 đ