Explorer Books (Pioneer Social Studies: People and Cultures): Mysteries of the Maya

by Lada Kratky,Dr Nancy Frey,PhD Nonie K Lesaux,Deborah J Short,Sylvia Linan Thompson,Brett Garrett Goff,National Geographic Learning
0.0 0 reviews
Thêm vào tủ sách của bạn
Viết review
So sánh giá bán
Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Single copy of Mysteries of the Maya. Journey to the ruins of Central America to probe the secrets of Mayan civilization. Find out how experts learned to read Mayan writing.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Lada Kratky,Dr Nancy Frey,PhD Nonie K Lesaux,Deborah J Short,Sylvia Linan Thompson,Brett Garrett Goff,National Geographic Learning
Nhà xuất bản Cengage Learning, Inc
Năm phát hành 03-2012
ISBN 9781133806219
Trọng lượng (gr) 400
Số trang 12
Giá bìa 96,000 đ