Explorer Books (Pathfinder Science: Habitats): River of Life

by Director Centre for Communication Culture and Media Studies Karen Ross,Lada Kratky,Dr Nancy Frey,PhD Nonie K Lesaux,Deborah J Short,Sylvia Linan Thompson,National Geographic Learning
0.0 0 reviews
Thêm vào tủ sách của bạn
Viết review
So sánh giá bán
Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Single copy of River of Life. Journey to the African country of Botswana to visit the Okavango River Delta.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Director Centre for Communication Culture and Media Studies Karen Ross,Lada Kratky,Dr Nancy Frey,PhD Nonie K Lesaux,Deborah J Short,Sylvia Linan Thompson,National Geographic Learning
Nhà xuất bản Cengage Learning, Inc
Năm phát hành 05-2012
ISBN 9781133806523
Trọng lượng (gr) 400
Số trang 12
Giá bìa 96,000 đ