Explorer Books (Pathfinder Science: Earth Science): Drop by Drop

by Daphne Liue and Jim Enote,Lada Kratky,Dr Nancy Frey,PhD Nonie K Lesaux,Deborah J Short,Sylvia Linan Thompson,National Geographic Learning
0.0 0 reviews
Thêm vào tủ sách của bạn
Viết review
So sánh giá bán
Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Single copy of Drop By Drop. Travel the Colorado river with explorer Johnathan Waterman. Find out how important the river water is to the plants, animals, and people who depend on it.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Daphne Liue and Jim Enote,Lada Kratky,Dr Nancy Frey,PhD Nonie K Lesaux,Deborah J Short,Sylvia Linan Thompson,National Geographic Learning
Nhà xuất bản Hampton-Brown Books
Năm phát hành 08-2010
ISBN 9780736286848
Trọng lượng (gr) 400
Số trang 12
Giá bìa 96,000 đ