Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

ohn Sandford was born John Camp on February 23, 1944, in Cedar Rapids, Iowa. He attended the public schools in Cedar Rapids, graduating from Washington High School in 1962. He then spent four years at the University of Iowa, graduating with a bachelor's d

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Sandford John
Nhà xuất bản Penguin Group US
ISBN 9780425228555
Trọng lượng (gr) 182
Kích thước 17.4x10.6
Số trang 395
Giá bìa 134,000 đ