Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

The Four Essentials Books In The Series, One For Each Skill Area, Provide Helpful Information For Instructors Who Wish To Teach Academic English.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Byrd , Byrd
Nhà xuất bản Cengage Learning
ISBN 9780618224920
Trọng lượng (gr) 204
Kích thước 22.4x15.2
Số trang 150
Giá bìa 288,000 đ