Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Ian M Symonds
Nhà xuất bản CHURCHILL LIVINGSTONE
Năm phát hành 08-2013
ISBN 9780702030765
Trọng lượng (gr) 0
Giá bìa 630,000 đ