Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Grammar, vocabulary, and pronunciation practice for every lesson Skills practice for every unit Self-check tests for every unit MultiROM with extra practice and self-study documents

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Joe McKenna
Nhà xuất bản Oxford
ISBN 9780194304979
Trọng lượng (gr) 273
Kích thước 27.5x21.9
Giá bìa 146,000 đ