Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

2-page lessons Colourful, attractive visual texts 'How to' topics with 'can do' outcomes 12 units - each unit has 5 lessons and a review page Student's DVD of documentary-style clips and interviews

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Mark Hancock
Nhà xuất bản Oxford
ISBN 9780194129558
Trọng lượng (gr) 680
Kích thước 27.6x22
Số trang 159
Giá bìa 360,000 đ