Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Oxford University Press
Năm phát hành 12-2011
ISBN 9780194537667
Trọng lượng (gr) 105
Kích thước 19.1 x 1.9 x 13.5
Giá bìa 723,000 đ