Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

A university preparation course published in collaboration with the University of Reading.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Joan McCormack, Sebastian Watkins, Jonathan Smith, Annette Margolis
Nhà xuất bản Garnet Education
ISBN 9781859645697
Trọng lượng (gr) 619
Kích thước 25.4x20.3
Số trang 224
Giá bìa 486,000 đ