Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Eloise searches for treasure in this hilarious Level 1 Ready-to-Read that’s perfect for emerging readers. How marvelous!

Eloise loves, loves, loves dressing up as a pirate. Read along as she and Weenie search for pirate treasure!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Tammie Lyon
Nhà xuất bản Simon Spotlight
Năm phát hành 09-2017
ISBN 9781481499798
Trọng lượng (gr) 227
Kích thước 1.0 x 23.0 x 15.0
Số trang 32
Giá bìa 261,000 đ