Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Susannah McFarlane
Nhà xuất bản Scholastic
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Scholastic
ISBN 6339990495553
Kích thước 12.7 x 20 cm
Số trang 126
Giá bìa 144,000 đ