Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Obunsha
ISBN 9784010947081
Trọng lượng (gr) 100
Kích thước 1.2 x 11.6 x 17.8
Giá bìa 284,000 đ