Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Young Corgi
ISBN 9780552567367
Trọng lượng (gr) 150
Kích thước 18.5 x 0.6 x 15.3
Giá bìa 111,000 đ