Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Du Mẫn Hồng
Dịch giả Phạm Hồng Yến
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thanh Niên
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Minh Long
ISBN 4632045111036
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Số trang 271
Giá bìa 90,000 đ