Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Book & Blocks offer a fun illustrated story, two block puzzle characters, and a playmat. Assemble the characters as you follow along with the story, and then use the characters and playmat to create your very own adventures! 3 years and up.

© Disney

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Phidal Publishing Inc.
Nhà xuất bản Phidal Publishing Inc.
ISBN 9782764333860
Trọng lượng (gr) 800
Số trang 11
Giá bìa 190,000 đ