Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Steve Capsey,Samantha Chaffey,Susie Hodge,Lisa Regan,Belinda Gallagher
Nhà xuất bản Miles Kelly Publishing Ltd
Năm phát hành 06-2013
ISBN 9781782091011
Trọng lượng (gr) 1120
Kích thước 2.0 x 27.0 x 23.0
Số trang 80
Giá bìa 100,000 đ