Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Parragon Book Service Ltd
Năm phát hành 10-2014
Công ty phát hành Parragon
ISBN 9781472366368
Trọng lượng (gr) 204
Kích thước 1.0 x 21.0 x 20.0
Giá bìa 46,000 đ