Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đồng Chí Đỗ Mười - Dấu Ấn Qua Những Chặng Đường Lịch Sử

Cuốn sách đồng chí Đồng Chí Đỗ Mười - Dấu Ấn Qua Những Chặng Đường Lịch Sử tuyển chọn hơn 80 bài viết dưới dạng hồi ký, hồi ức, cảm tưởng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ, cán bộ lãnh đạo các bộ, ngành, các địa phương, đơn vị, những người cộng sự, các nhà văn, nhà báo, trí thức, văn nghệ sĩ đã trực tiếp sống và làm việc với đồng chí Đỗ Mười kể lại những chặng đường công tác, những quyết sách, những tình cảm tốt đẹp về một nhà lãnh đạo, một người cộng sản trung kiên, quyết đoán, nói đi đôi với làm, hết lòng vì Đảng, vì nước, vì dân.

Những bài viết trong cuốn sách đều thống nhất đánh giá đồng chí Đỗ Mười là người cộng sản mẫu mực, kiên định với mục tiêu lý tưởng, nhà lãnh đạo tài năng, tư duy nhạy bén, sắc sảo, lý luận gắn liền với thực tiễn, sâu sát thực tế, sống gần gũi với dân, nhất quán nói đi đôi với làm, con người luôn suy tư và hành động, hành động quyết liệt, hết lòng vì nước, vì dân. Đó chính là những phẩm chất tốt đẹp và những tình cảm yêu thương, trân trọng con người của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211116191
Trọng lượng (gr) 1790
Kích thước 22 x 15
Số trang 532
Giá bìa 162,000 đ