Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Usborne Publishing Ltd
Năm phát hành 10-2002
ISBN 9780746052679
Trọng lượng (gr) 540
Kích thước 4.0 x 24.0 x 24.0
Giá bìa 252,000 đ