Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Lesley Thompson
Nhà xuất bản Oxford University Press
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Oxford University Press
ISBN 9780194247672
Kích thước 20.6 x 14.4 x 0.6
Số trang 56
Giá bìa 90,000 đ