Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Washington Irving
Nhà xuất bản Oxford University Press
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Oxford University Press
ISBN 9780194246668
Kích thước 20.4 x 14.6 x 0.6
Giá bìa 111,600 đ