Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Sir Arthur Conan Doyle
Nhà xuất bản Oxford University Press
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Oxford University Press
ISBN 9780194248358
Kích thước 20.8 x 14.4 x 0.8
Giá bìa 127,200 đ