Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chuyên khảo đề cập đến vấn đề bầu hậu được ghi lại trong văn khắc Hán Nôm mà theo đó, cá nhân cung tiến gia sản cho địa phương, cho các cơ sở thờ tự và các tổ chức phường hội ở địa phương sẽ được báo đáp bằng một số quyền lợi do bên nhận tài sản cung tiến cam kết thực hiện. 

Tất cả những suy nghĩ của người sống về bổn phận thờ phụng tổ tiên và người thân đã mất, về tác động qua lại giữa nhân và quả, về mối quan hệ giữa hành động "cung tiến và báo đáp" được phản ánh khá đầy đủ trong văn bia hậu. Vai trò của tục lệ bầu hậu trên các phương diện xã hội, tôn giáo và kinh tế qua đó cũng được thể hiện rõ.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Vũ Thị Mai Anh
Nhà xuất bản NXB Thế Giới
ISBN 9786047719969
Trọng lượng (gr) 630
Kích thước 16 x 24
Số trang 414
Giá bìa 190,000 đ