Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đổi Mới Chính Sách Nông Nghiệp Việt Nam - Bối Cảnh, Nhu Cầu Và Triển Vọng

Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 6 chương chính, không chỉ tổng quan về tình hình kinh tế vĩ mô, về nông nghiệp và nông thôn Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, mà còn đề cập đến những cải cách chính sách và công tác thi hành chính sách nông nghiệp trong thời gian qua; phân tích những thách thức và cơ hội cho phát triển nông nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở đó, các tác giả đã đưa ra những đề xuất cho đổi mới chính sách nông nghiệp Việt Nam theo hướng phát triển bền vững.

Đổi Mới Chính Sách Nông Nghiệp Việt Nam - Bối Cảnh, Nhu Cầu Và Triển Vọng là tài liệu tham khảo bổ ích cho các cơ quan nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045710692
Trọng lượng (gr) 290
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 172
Giá bìa 72,000 đ