Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản DK Publishing
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành DK Publishing
ISBN 9141874419664
Kích thước 235 x 183 mm
Số trang 64
Giá bìa 237,600 đ