Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Dorling Kindersley Publishers Ltd
ISBN 9781405318594
Trọng lượng (gr) 395
Kích thước 28.1 x 0.8 x 21.8
Số trang 72
Giá bìa 190,000 đ