Reviews 0
Thông tin chi tiết
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành DK Publishing
ISBN 7048052290997
Kích thước 160 x 160 mm
Số trang 18
Giá bìa 330,000 đ