Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Parragon Publishing
ISBN 9781472390400
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 15 x 2.2 x 21
Giá bìa 268,000 đ