Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Parragon
ISBN 9781472307491
Trọng lượng (gr) 120
Kích thước 21x27
Giá bìa 27,000 đ