Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Parragon Book Service Ltd
Năm phát hành 09-2014
ISBN 9781472363039
Trọng lượng (gr) 954
Kích thước 2.0 x 27.0 x 22.0
Số trang 221
Giá bìa 134,000 đ