Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Welcome to the magical kingdom of Avalor! Join Crown Princess Elena and her family and friends for a royal drawing adventure! The magnetic drawing pad is erasable, so you can enjoy the book again and again. 3 years and up.

© 2017 Disney

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Phidal Publishing Inc.
Nhà xuất bản Phidal Publishing Inc.
Năm phát hành 02-2017
ISBN 9782764333754
Trọng lượng (gr) 1317
Kích thước 1.8 x 22.1 x 12.22
Số trang 22
Giá bìa 190,000 đ