Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Parragon Book Service Ltd
ISBN 9781472383785
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 19.6 x 18.9 x 27.6
Giá bìa 684,000 đ