Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

SUMMARY:  When James wanders off during a game of hide-and-seek, Sofia uses her magical power to ask her animal friends for help. They spread out and find him -- just in time for lunch!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản PUBNI
Năm phát hành 03-2014
ISBN 9781450874878
Trọng lượng (gr) 205
Kích thước 22.9 x 1.4 x 20.3
Số trang 12
Giá bìa 190,000 đ