Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Dorling Kindersley,Caroline Bingham Dorling Kindersley
Nhà xuất bản Dorling Kindersley Publishers Ltd
ISBN 9781405338882
Trọng lượng (gr) 532
Kích thước 27.4 x 0.9 x 21.4
Giá bìa 218,000 đ