Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chưa có

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Gordon Laing
Nhà xuất bản APD ( Thames ) Singapore PTe Ltd
ISBN 9781904705390
Trọng lượng (gr) 830
Kích thước 25.5x23.5
Số trang 192
Giá bìa 600,000 đ