Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Điện Biên Phủ Trận Thắng Thế Kỷ

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến lâu dài của nhân dân ta, quân đội ta chống đế quốc xâm lược Mỹ - Pháp, cổ vũ nhân dân ta, dân tộc ta và các dân tộc bị áp bức trên thế giới tiến lên giành những thắng lợi mới ngày càng to lớn.Bằng thắng lợi quyết định này, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã buộc quân Pháp tại Điện Biên Phủ phải đầu hàng vào tháng 5 năm 1954.

Cuốn sách sẽ giúp người đọc ôn lại những ngày tháng hào hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ.Ngườiđọc có thể hiểu rõ hơn tầm vóc vĩ đại và ảnh hưởng to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với dân tộc ta và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới.

Cuốn sách được chia làm 4 phần

- Phần 1: Thế trận

- Phần 2: Quyết chiến

- Phần 3: Bài học và ý nghĩa lịch sử

- Phần 4: Phụ lục

“Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ” đã phản ảnh hình thái chiến trường trước và trong cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954; công tác chuẩn bị, tinh thần quyết chiến, những quyết định mang tính chiến lược, chiến thuật sáng suốt, tài tình của Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta; những gương chiến đấu anh dũng, mưu trí cũng như sự hy sinh và công lao to lớn của nhân dân ta, quân đội ta… để làm nêm chiến công rạng rỡ non sông, trấn động địa cầu.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045707340
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 24 x 16
Số trang 867
Giá bìa 174,000 đ