Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Điểm Mới Về Thừa Kế Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Những Tình Huống Thực Tế

Thừa kế là một chế định quan trọng trong hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam. Quyền để lại thừa kế và quyền thừa kế là mottoj trong những quyền cơ bản của công dân được pháp luật nhiều nước trên thế giới thừa nhận và bảo hộ.

Cuốn sách gồm các nội dung chính sau đây:

Phần I. Giới thiệu những điểm mới về thừa kế trong Bộ Luật dân sự năm 2015.

Phần II. Một số tình huống pháp luật về thừa kế (bao gồm 40 tình huống pháp luật thực tế và giải đáp).

Phần III. Phụ lục: Quy định về thừa kế ủa Bộ luật dân sự năm 2015.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Bộ Tư Pháp
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
ISBN 8935211191877
Trọng lượng (gr) 220
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 213
Giá bìa 53,000 đ