Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Penguin Young Readers Group
Năm phát hành 04-2012
ISBN 9780448461175
Trọng lượng (gr) 85
Kích thước 0.0 x 22.0 x 15.0
Giá bìa 67,000 đ