Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

do-it-yourself book: the wimpy kid by kinney, jeff

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Jeff Kinney
ISBN 9780141355108
Trọng lượng (gr) 541
Kích thước 27.6 x 1.2 x 19.4
Số trang 224
Giá bìa 247,000 đ