Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
ISBN 8934994283007
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 17x24
Số trang 164
Giá bìa 12,300 đ