Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đẩy Mạnh Xã Hội Hóa Giáo Dục, Y Tế Ở Việt Nam

Cuốn sách được biên soạn giúp người đọc nhận thức rõ mục tiêu, nội dung xã hội hóa giáo dục, y tế; nắm vững chủ trương của Đảng và Nhà nước; là tiền đề quan trọng để xây dựng và thực thi có hiệu quả những chủ trương, chính sách, đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa giáo dục, y tế ở nước ta.

Nội dung cuốn sách Đẩy Mạnh Xã Hội Hóa Giáo Dục, Y Tế Ở Việt Nam gồm năm chương:

- Chương I: Một số vấn đề lý luận về xã hội hóa giáo dục, y tế;

- Chương II: Kinh nghiệm của một số nước trong việc huy động các nguồn lực xã hội cung ứng dịch vụ giáo dục, y tế;

- Chương III: Các quy định hiện hành về xã hội hóa giáo dục, y tế ở nước ta;

- Chương IV: Thực trạng xã hội hóa giáo dục, y tế và những vấn đề đặt ra;

- Chương V: Quan điểm, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả PGSTSNguyễn Minh Phương
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211118461
Trọng lượng (gr) 410
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 358
Giá bìa 59,000 đ
Thể loại