Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đánh Giá Sự Phát Triển Của Trẻ Mầm Non

Giáo dục mầm non là một bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân, mục tiêu nhằm giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một. Phát triển giáo dục mầm non là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người 2003 – 2015 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã nhấn mạnh mục tiêu đảm bảo cho Tất cả trẻ em hoàn thành một năm giáo dục tiền học đường có chất lượng để chuẩn bị cho trẻ vào tiểu học.…Cuốn sách Đánh Giá Sự Phát Triển Của Trẻ Mầm Non được biên soạn nhằm giúp sinh viên ngành Sư phạm thuộc các bậc Đào tạo Cao đẳng, Đại học và sau Đại học tìm hiểu về việc đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non và các phương pháp đánh giá trẻ trong giáo dục mầm non.

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non

Chương 2: Phương pháp đánh giá trẻ trong giáo dục mầm non.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Nguyễn Thị Kim Anh
Nhà xuất bản NXB Văn Hóa - Văn Nghệ
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786046820765
Trọng lượng (gr) 360
Kích thước 24 x 16
Số trang 191
Giá bìa 50,000 đ